Sammen for et bedre nabolag

Eiendomsmegler Vest vil gjennom Heia Nabolaget bidra til at gode nabolag på Vestlandet blir enda bedre.

Her kan nabolag søke om midler eller eksperthjelp til å gjennomføre prosjekter som vil komme alle i nabolaget til gode. Kanskje kan mye innetid benyttes til å planlegge gode tiltak for nabolaget når hverdagen er tilbake til normalen?

Kanskje dere vil gjøre fellesområdene finere, ha sykkelverksted, arrangere en gatefest eller trene sammen? Mulighetene er mange, finn inspirasjon i artiklene under.

Trekning av vinnere er foreløpig satt til 1. mai, men tidspunkt for trekning vurderer vi løpende opp mot Korona situasjonen. Vi gleder oss til vi igjen skal samles og gjøre fine ting sammen. Inntil da, hold ut og ta vare på dere selv.

Vi heier på nabolag som vil gjøre noe sammen når den fine hverdagen er her igjen. #sammengjørvidetbedre