Gjør hagen attraktiv for biene

10 prosent av verdens 5,5 millioner insekt arter er utrydningstruet, ifølge FNs naturpanel. Dette kan du gjøre for å få ditt nabolag mer insektvennlig.

Av: Tommy Michelsen. Foto: gettyimages.

Visste du at rundt 30 prosent av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvning fra bier? I Norge er én av tre biearter, inkludert humler, rødlistet. Det betyr at de står i fare for å dø ut. 12 av våre 208 biearter er antageligvis borte for alltid.

Bier søker seg til områder med varierte blomsterplanter, som gir tilgang på pollen og nektar gjennom sommersesongen. Blomsterengene i Norge forsvinner i takt med at gamle landbruksmetoder blir borte. Vi kan alle være med å bidra til å snu denne trenden.

Visste du at Slottsparken har etablert blomsterenger som tilsvarer størrelsen til over seks fotballbaner? Dette er for å verne om mangfold av planter og insekter.

Tommy Michelsen
Hvordan kan du gjøre ditt nabolag mer insektvennlig?
  • Plant et variert utvalg av blomstrende planter i et fellesareal og på private uteplasser. Cosmos, georgine, lavendel og lyng er gode eksempler på planter med lang blomstringstid, som også er rike på pollen og nektar.
  • Planting av urter er et positivt bidrag til både husholdningen og biomangfoldet. Timian, mynte, salvie og gressløk er eksempler på velegnede arter, som krever minimalt med stell.
  • Bærbusker og frukttrær vil også tiltrekke seg mange insekter. I tillegg kan nabolaget nytte godt av kortreist frukt og bær på sensommeren.
  • Plant blomstereng på deler av fellesarealene og i veiskråninger. Frøblandinger kan kjøpes på hagesentre og krever liten innsats å få etablert. En blomstereng skal kun slås et par ganger i året, og således sparer nabolaget tid og penger på vedlikehold samtidig som man bidrar positivt til miljøet.
  • Sett av et område til å deponere og omdanne hageavfall. Insekter trives i og tiltrekkes av avfall i komposterings-prosessen.
  • Barna i nabolaget kan lage og montere enkle insekthotell. Det er morsomt å følge med på alle de nye innflytterne!
  • Inviter fuglene inn i nabolaget ved å tilby dem fuglekasser de kan ruge i. Observasjon og loggføring av aktiviteten over tid kan gi interessante data. Husk at ulike arter krever forskjellig størrelse, utforming og inngangshull.
  • Unngå å bruke sprøytemidler og kunstgjødsel. Det finnes mange produkter på markedet som er bedre for mangfoldet og miljøet
Fremmede arter

Fremmede arter er en av de største truslene mot verdens naturmangfold. Disse er også en stor trussel i Norge. Artene sprer seg fort og utkonkurrerer arter som finnes naturlig innenfor landegrensene.

Listen over arter som er forbudt å importere, sette ut og selge vil utvides fra og med 2021. Det beste for miljøet er å fjerne disse artene, men du er ikke pålagt å fjerne de dersom artene var plantet før forbudet har trådt i kraft. Eksempler på nye arter som vil bli forbudt er ulike underarter av kornell, gullregn, poppel, mispel og pil.