Vedlikeholdsvennlige uteareal

Mange drømmer om et uteområder som krever minimalt med vedlikehold, slik at solskinnsdager kan nytes uten å gå med til hagearbeid. Ved å ta smarte valg kan du redusere tid som går med til å skjøtte fellesområdene i nabolaget.

Av: Tommy Michelsen. Foto: gettyimages.

Hvor skal du begynne?

Start med å samle beboerne til et planleggingsmøte hvor ønsker og behov blir kartlagt. Målet er å få til en helhetlig utomhus- og vedlikeholdsplan. Velg løsninger og materialer med lang levetid. En anleggsgartner kan bistå dere i denne prosessen.

Tips til et vedlikeholdsvennlig nabolag
  • Unngå staudebed. Det er fint å se på, men krever rikelig med stell. Velg i stedet planter som blomstrer i ulike intervaller, og som raskt vokser sammen til et helhetlig teppe. For å unngå ugress kan du bruke bunndekkende planter som vil hemme vekst av uønskede arter. Eksempler på busker som egner seg godt til samplanting er syrinhortensia, spirea, laurbærhegg og ulike former for prydgress.
  • Unngå å anlegge plen på større områder enn det som skal brukes til lek og rekreasjon. Unngå også plen i ulendt terreng og i skråninger. En plen skal klippes minimum hver tiende dag, og det kreves betydelig ressurser for å opprettholde et godt resultat. Plant i stedet blomstereng på deler av grøntområdene. Det vil være positivt for miljøet og biomangfoldet. En blomstereng klippes kun to ganger per år. Du kan lese mer om biomangfold i hagen her.
  • Ha kanter som flukter med plenen som avgrensning mellom faste dekker og grøntareal. Dette vil lette arbeidet med klipping og gi et mer helhetlig inntrykk av utearealet. Frittstående busker i plenen vil også komplisere klippearbeidet.
  • Velg granitt, skifer eller asfalt på fellesområdene fremfor betongstein. Naturstein har ubegrenset levetid og et lavere miljøfotavtrykk enn betongprodukter. Fuger du dekkene med spesialfugemasse unngår du også uønsket ugress som vil oppstå i fuger med løsmasse.
  • Skal du bruke trevirke til terrasser, plantekasser eller møblement bør du velge sertifisert trevirke med lang garantitid. Kebony og Møre Royal er begge gode alternativer, og den økte kostnaden tjener du raskt inn igjen gjennom minimalt med vedlikehold og opp til 50-års garantitid mot råte.
Kontinuerlig prosess

Vedlikehold utendørs er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å lage en helhetlig oversikt over hva som skal gjøres når, og hvem som har ansvar for dette. Du kan benytte denne enkle planen til å sammenfatte arbeidsoppgavene i ditt nabolag.