Vilkår for tildeling av midler

Sparebanken Vest, som er 100% eier av Eiendomsmegler Vest, er en viktig samfunnsinstitusjon, og er opptatt av å utvikle nærings- kultur, -idrett – og samfunnsliv innenfor bankens geografiske virkeområde. På denne måte skal vi som viktig samfunnsaktør bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre, jfr. visjonen vår.

Hvem kan søke om midler? Nabolag med minimum 10 gode naboer kan søke om midler fra HeiaNabolaget. Nabolaget må ha et eget organisasjonsnummer og et eget kontonummer. Har dere ikke et organisasjonsnummer?  Dere kan enkelt registrere et lag eller en forening på Brønnøysundregistrene sin hjemmeside ved å sende inn samordnet registermelding. Denne registreringen er gratis.

Her kan du registrere ditt naboblag: https://www.brreg.no/

Utbetaling av midler skjer til nabolagets bankkonto. Det vil ikke bli utbetalt midler til private konti. Nabolagets kontaktperson oppfordres til å sende noen bilder eller filmsnutter til Eiendomsmegler Vest fra prosjektet midlene gikk til, samt innhente samtykke fra eventuelle barns foreldre til at bilder eller filmsnutter kan benyttes i markedsføring av HeiaNabolaget for å spre budskapet slik at andre også kan søke om midler. Samtykkeskjema mottas fra Eiendomsmegler vest. Adressen bilder og film kan sendes til er; heianabolaget@emvest.no

Søknader behandles løpende. Pass på at søknaden er så fullstendig som mulig, slik at den blir vurdert på rettferdig grunnlag.

Et nabolag kan søke om midler flere ganger, men ikke bli tildelt midler mer enn en gang. Søknaden er gjeldende i 6 måneder. Blir ikke nabolaget tildelt midler første gang en søker, kan en alltids søke på nytt neste halvår.

Merk at vi tilbyr støtte til prosjekt som kommer hele nabolaget til gode, ikke enkeltpersoner.  Vi ser etter nabolag som iverksetter tiltak som vil komme så mange som mulig til gode og som vil bidra til et bedre miljø, sosialt nettverk og/eller integrering mellom beboere i et nabolag.

Tildelte midler kan ikke benyttes til alkohol eller andre rusmidler. 

Spørsmål kan rettes til heianabolaget@emvest.no